Como facerme socio?

  • Presentar o DNI nas nosas oficinas.
  • Facer unha achega ao capital social da Cooperativa, que será 100% recuperable.
  • O saldo da conta deberá quedar cun mínimo de 30 euros.