A Cooperativa

Santa María do Val

Taller Saavedra y Castro

As ventaxas das que se poden beneficiar os socios da cooperativa son:

  • Pre ITV gratuita
  • Recollida do vehículo no domicilio ou posto de traballo, para cambio de neumáticos ou reparacións mecánicas. Devolución sen ningún coste.
  • Cambios de aceite desde 38€, inclue aceite (sintético 10w40) e mao de obra.
  • Encargámonos de pedirlle cita da ITV, levar o seu vehículo e que sexa favorable.
  • Reparación de maquinaria agrícola no domicilio do cliente, salvo que o alcance do mesmo non o permita.
  • Necesaria a tarxeta de socio da Cooerativa do Val
Accesos

  Máis información