Órgano Reitor

Competencias e Composición

Na actualidade, a Cooperativa está composta por diferentes seccións, rexida cada unha delas por un responsable de sección (cos seus correspondentes empregados ) que dependen dun director de explotación e un consello reitor representando a os socios, o cal esta formado por un Presidente;Vicepresidente; Secretario e oito vocales. Dispón de tres interventores e un asesor. Esta estrutura, na actualidade, está evolucionando segundo as necesidades e crecemento da propia cooperativa.

 

Presidente:

  • José Díaz Dopico

Vicepresidente:

  • Horacio Dopico Pereira

Secretario:

  • Antonio Fernandez Diaz

Vocais:

  • Avelino Díaz Aneiros
  • Manuel García Suárez
  • Antonio Fernández Díaz
  • José Luis Calvo Naveiras
  • Ángel Regueiro Cibreiro
  • Fernando López Freire
  • Alberto Antonio Fortuna Vilariño