Solicitude do DNI - Sección de crédito

Mércores, 01/04/2015 - 18:15

Lei 10/2010 de Prevención de Branqueo de Capitais

Todas as entidades financeiras estamos obrigadas a dispoñer dunha copia dixitalizada do DNI dos nosos clientes na sección de crédito para poder verificar a súa identidade.

Esta documentación debe ser achegada antes do 30 de abril de 2015,  por iso pregámoslle que pase polas nosas oficinas á maior brevidade ou  ben envíenolo via email a info@cooperativaoval.com