A Cooperativa

Santa María do Val

A intención é facer fronte ás necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais comúns a todos os socios.

Sociedade Cooperativa Galega

Sección
Cooperativa
O Val.

A Cooperativa O Val é unha asociación autónoma de persoas que se uniron voluntariamente para formar unha organización democrática, na que a xestión e a administración se leva a cabo da forma que acordada polos socios.

A súa intención é facer fronte ás necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais comúns a todos os socios, basándose no principio de axuda mutua, para a consecución dos obxectivos xerais do conxunto dos membros e mellorar as condicións de todos os socios.

A propiedade desta empresa ten carácter de conxunto, é dicir, a empresa posúena todos os membros: todos os socios gobernan, e teñen igualdade en canto a dereitos, obligacións e peso nas decisións: un voto por membro. Estas decisións tómanse de forma totalmente democrática.Cooperativa

A Cooperativa ten as seguintes seccións:

Contacto

Enderezo
Cooperativa O Val:
Sociedade Coop. Galega Vilacornelle, s/n
15541 Narón, A Coruña, Galicia, España (C116|Km5,5)
Cooperativa Serantes:
Estrada Xoane, 87, 15405 Ferrol, A Coruña


Accesos

  Máis información