A Cooperativa

Santa María do Val

 

A intención é facer fronte ás necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais comúns a todos os socios.

Sociedade Cooperativa Gallega

Sección
órgano
reitor.

Don José Díaz Dopico
Presidente
Don Horacio Dopico Pereira
Vicepresidente
Don Antonio Fernández Díaz
Secretario
Don Avelino Díaz Aneiros
Vocal
Don AlberAntonio Fortuna Vilariño
Vocal
Don Luis Calvo Naveiras
Vocal
Don Angel Regueiro Cibreiro
Vocal

Don Manuel Dopico Rodríguez
Interventor
Don Manuel Castro Calvo
Interventor
Don José García Rey
Interventor


Cooperativa

A Cooperativa ten as seguintes seccións:

ContactoAccesos

  Máis información