Obra Social

Fundación Terra de Trasancos

Dentro da Fundación realízanse diversas actividades tanto para nen@s, como para moz@s e persoas maiores.

Sociedade Cooperativa Galega

Sección
obra
social.

No ano 1992 xorde a iniciativa por parte da Cooperativa do Val de constituír unha Fundación, a Fundación Terra de Trasancos, entidade que, dentro da Cooperativa, canaliza as actividades de obra social, e cuio obxectivo fundamental consiste na promoción social e cultural de toda a área de influencia da Cooperativa, a comarca natural de Trasancos, integrada polo Concello de Narón e as súas áreas limítrofes.

A Fundación Terra de Trasancos está promovida pola Sociedade Cooperativa Galega Santa María do Val e administrada por un padroado integrado por representantes da sinalada Cooperativa, da Corporación Municipal de Narón e varios particulares promotores da iniciativa.

Os seus fondos proceden das achegas anuais do Fondo de Educación e Promoción da Sociedade Cooperativa Galega Santa María do Val, das axudas das Administracións Públicas e das achegas de empresas privadas da zona.

Servizos

A Fundación ofrece servizos como:

  • Odontoloxía
  • Podoloxía
  • Fisioterapia
  • Perruquería
  • Salón de estética
Actividades


Accesos

  Máis información