Obra Social

Fundación Terra de Trasancos

Dentro da Fundación realízanse diversas actividades tanto para nen@s, como para moz@s e persoas maiores.

Sociedade Cooperativa Galega

Sección
obra
social.

No ano 1992 xorde a iniciativa por parte da Cooperativa do Val de constituír unha Fundación, a Fundación Terra de Trasancos, entidade que, dentro da Cooperativa, canaliza as actividades de obra social, e cuio obxectivo fundamental consiste na promoción social e cultural de toda a área de influencia da Cooperativa, a comarca natural de Trasancos, integrada polo Concello de Narón e as súas áreas limítrofes.

A Fundación Terra de Trasancos está promovida pola Sociedade Cooperativa Galega Santa María do Val e administrada por un padroado integrado por representantes da sinalada Cooperativa, da Corporación Municipal de Narón e varios particulares promotores da iniciativa.

Os seus fondos proceden das achegas anuais do Fondo de Educación e Promoción da Sociedade Cooperativa Galega Santa María do Val, das axudas das Administracións Públicas e das achegas de empresas privadas da zona.

Servizos

A Fundación ofrece servizos como:

  • Odontoloxía
  • Podoloxía
  • Fisioterapia
  • Perruquería
  • Salón de estética
Actividades
Obra Galeria 19
Obra Galeria 06
Obra Galeria 12
Obra Galeria 01
Obra Galeria 20
Obra Galeria 18
Obra Galeria 07
Obra Galeria 11
Obra Galeria 08
Obra Galeria 16
Obra Galeria 13
Obra Galeria 14
Obra Galeria 02
Obra Galeria 17
Obra Galeria 09
Obra Galeria 15
Obra Galeria 03
Obra Galeria 05
Obra Galeria 10
Obra Galeria 22
Obra Galeria 04
Obra Galeria 21


Accesos

  Máis información