Información

Sociedade Cooperativa Galega

Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, exponse os datos identificativos da empresa.

Denominación Social: Santa María do Val, Sociedade Cooperativa Galega

Nif / Cif: F15020266

Domicilio Social: ESTRADA DE VALDOVIÑO Nº 459 - 461 - 15541 O VAL - NARON (A CORUÑA)

Rexistro: inscrita no registro de cooperativas provincial de A Coruña, tomo 5, hoja525-c, folio 2, bajo o asento nº5.

Teléfono: 981 453 901

Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 

Propiedade intelectual

O código fonte, deseños gráficos, imaxes, fotografías, animacións, software, textos, así como a información e os contidos que se recollen no presente sitio web están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de Santa María do Val, S. Coop. Galega e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente a Santa María do Val, S. Coop. Galega, sen o permiso previo e por escrito do mesmo.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por Santa María do Val, S. Coop. Galega.

Santa María do Val, S. Coop. Galega velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

 

Protección de datos de carácter persoal

No marco do cumprimento da lexislación vixente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, Santa María do Val, S. Coop. Galega informa os usuarios que no presente sitio web non se solicitan nin rexistran datos de carácter persoal.

 

Varios

  1. Santa María do Val, S. Coop. Galega pode utilizar cookies que quedarán almacenadas no computador. As cookies son pequenos arquivos que o noso computador envía ao seu, pero que non nos proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera dato de carácter persoal seu. Cando o usuario se atope navegando polas páxinas web de Santa María do Val, S. Coop. Galega o servidor onde se atopa aloxada recoñece automaticamente a dirección IP do seu computador, o día e a hora na que comeza a visita, na que abandona a visita, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e enviarlle a petición realizada e que a través do navegador póidase ver na pantalla.
  2. Santa María do Val, S. Coop. Galega poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.
  3. Santa María do Val, S. Coop. Galega comprométese a través deste medio a non realizar publicidade enganosa. A estes efectos, por tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web de Santa María do Val, S. Coop. Galega, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida é estas seccións. Santa María do Val, S. Coop. Galega, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo axiña que como teña coñecemento de devanditos erros.
  4. Santa María do Val, S. Coop. Galega comprométese a non remitir comunicacións comerciais sen identificalas como talles , conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos clientes de Santa María do Val, S. Coop. Galega sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e Santa María do Val, S. Coop. Galega, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.
  5. Santa María do Val, S. Coop. Galega non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web o presente sitio web e/ou no uso das informacións contidas no mesmo.
  6. Santa María do Val, S. Coop. Galega non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta web site e dos programas que incorpora. Enlácelos (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do presente sitio web, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de Santa María do Val, S. Coop. Galega; devandita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse de devandita información.
  7. Santa María do Val, S. Coop. Galega non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade de devandita entidade, aparezan no presente sitio web. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitud do contido de enlácelos ás webs ás que poida accederse desde o presente sitio web.
  8. En definitiva, o usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (links) e hipertexto incluídos no presente sitio web.
Accesos

  Máis información